Tròn House Tròn House +84 961 934 065 hello@tronhouse.com

BLOG TRÒN HOUSE


20-06-2016 | Monday Inspired

"Everything has a sole" - "Mọi thứ đều có một chiếc đế" là một dự án thực hiện bởi Copenhagen studio được PUTPUT thành lập vào năm 2011 bởi Stephan Friedli - người Thuỵ Sĩ và Dane Ulrik - người Đan Mạch.

Chi tiết