Tròn House Tròn House +84 961 934 065 hello@tronhouse.com

BLOG TRÒN HOUSE


04-07-2016 | Monday Inspired

Kitkat đã triển khai chiến dịch "Hace a break billboard" tại Columbia. Bảng quảng cáo ngoài trời cùng sự tương tác thông minh từ đội ngũ KitKat đã làm người dân ở Columbia cảm thấy vô cùng thích thú bởi sự sáng tạo và tính độc đáo của nó.

Chi tiết